TW.Wiki

De tweemaandelijkse spreekbeurtenavond van Time Window, ontstaan uit een gedeelde voorliefde voor kennisdeling en Power Point. Elke spreekbeurt duurt maximaal 6 minuten en 40 seconden, en mag over alles gaan, behalve over de spreker zelf.

Iedereen die een spreekbeurt wil geven of een onderwerp wil aanvragen, kan een e-mail sturen naar timewindowpr@gmail.com.